ליאור חכמון בע"מ ייעוץ תזרים

העסק עלה על שרטון ?

במקום לטבוע, פנה לייעוץ ותאזן את התזרים!

שרותי המשרד

רואה חשבון ליאור חכמון

רואה חשבון מוסמך ו M.B.A במנהל עסקים.

חבר במועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל.

יועץ מורשה מטעם המעוף – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.

חבר בלשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל.

חבר בחטיבות היועצים של לשכות המסחר ת"א והמרכז וב"ש והנגב.

בן 45 נשוי + 4